دیجی فیلم

دانلود فیلم و سریال های جدید ایرانی

دانلود برنامه شب های مافیا : زودیاک
کیفیت حجم قیمت لینک
دسترسی به همه کیفیت ها 35,000 تومان دانلود و خرید قانونی
BLURAY سینمایی مناسب نمایش در نمایشگر بزرگ 15.65 گیگابایت 20,000 تومان دانلود و خرید قانونی
1080P-HQ سینمایی مناسب نمایش در نمایشگر LCD 3.38 گیگابایت 18,000 تومان دانلود و خرید قانونی
1080p مناسب نمایش در رایانه شخصی 2.45 گیگابایت 15,000 تومان دانلود و خرید قانونی
720p مناسب نمایش در تبلت 1.25 گیگابایت 13,000 تومان دانلود و خرید قانونی
480p مناسب نمایش در تلفن همراه 896.91 مگابایت 12,000 تومان دانلود و خرید قانونی

دانلود قسمت ۱۵ پانزدهم آخر فصل ۲ مسابقه شب های مافیا: زودیاک 2 قسمت 15 پانزده پایانی

کیفیت عالی و لینک مستقیم نیم بها دانلود فصل ۲ دوم رئالیتی شو شب های مافیا : زودیاک قسمت 1 یکم تا 15 پانزدهم اخر به تهیه کنندگی و کارگردانی محمدرضا رضائیان و اجرای محمد بحرانی قانونی با حجم رایگان و بدون سانسور رئالیتی شو شب های مافیا: زودیاک قسمت ۱ اول تا پانزدهم ۱۵ پایانی


(16)

دانلود مجموعه رئالیتی شو شب های مافیا زودیاک فصل ۲ قسمت ۱۶ شانزدهم

مسابقه معمایی شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 16 شانزدهم

لینک کمکی دانلود شب های مافیا زودیاک ۲ قسمت ۱۶ شانزده

قسمت 16 شانزده برنامه گیم شو شب های مافیا زودیاک فصل 2


(15)

شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 14

دانلود مجموعه رئالیتی شو شب های مافیا زودیاک فصل ۲ قسمت ۱۵ پانزدهم پایانی و آخر

مسابقه معمایی شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 15 پانزدهم آخر و پایانی

لینک کمکی دانلود شب های مافیا زودیاک ۲ قسمت ۱۵ پانزده

قسمت 15 پانزده برنامه گیم شو شب های مافیا زودیاک فصل 2


(14)

شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 14

دانلود مجموعه رئالیتی شو شب های مافیا زودیاک فصل ۲ قسمت ۱۴ چهاردهم

مسابقه معمایی شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 14 چهاردهم

لینک کمکی دانلود شب های مافیا زودیاک ۲ قسمت ۱۴ چهارده

قسمت 14 چهارده برنامه گیم شو شب های مافیا زودیاک فصل 2


(13)

شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 13

دانلود مجموعه رئالیتی شو شب های مافیا زودیاک فصل ۲ قسمت ۱۳ سیزدهم

مسابقه معمایی شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 13 سیزدهم

لینک کمکی دانلود شب های مافیا زودیاک ۲ قسمت ۱۳ سیزده

قسمت 13 سیزده برنامه گیم شو شب های مافیا زودیاک فصل 2


(12)

شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 12

دانلود مجموعه رئالیتی شو شب های مافیا زودیاک فصل ۲ قسمت ۱۲ دوازدهم

مسابقه معمایی شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 12 دوازدهم

لینک کمکی دانلود شب های مافیا زودیاک ۲ قسمت ۱۲ دوازده

قسمت 12 دوازده برنامه گیم شو شب های مافیا زودیاک فصل 2


(11)

شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 11

دانلود مجموعه رئالیتی شو شب های مافیا زودیاک فصل ۲ قسمت ۱۱ یازدهم

مسابقه معمایی شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 11 یازدهم

لینک کمکی دانلود شب های مافیا زودیاک ۲ قسمت ۱۱ یازده

قسمت 11 یازده برنامه گیم شو شب های مافیا زودیاک فصل 2


(10)

شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 10

دانلود مجموعه رئالیتی شو شب های مافیا زودیاک فصل ۲ قسمت ۱۰ دهم

مسابقه معمایی شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 10 دهم

لینک کمکی دانلود شب های مافیا زودیاک ۲ قسمت ۱۰ ده

قسمت 10 ده برنامه گیم شو شب های مافیا زودیاک فصل 2


(9)

شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 9

دانلود مجموعه رئالیتی شو شب های مافیا زودیاک فصل ۲ قسمت ۹ نهم

مسابقه معمایی شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 9 نهم

لینک کمکی دانلود شب های مافیا زودیاک ۲ قسمت ۹ نه

قسمت 9 نه برنامه گیم شو شب های مافیا زودیاک فصل 2


(8)

شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 8

دانلود مجموعه رئالیتی شو شب های مافیا زودیاک فصل ۲ قسمت ۸ هشتم

مسابقه معمایی شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 8 هشتم

لینک کمکی دانلود شب های مافیا زودیاک ۲ قسمت ۸ هشت

قسمت 8 هشت برنامه گیم شو شب های مافیا زودیاک فصل 2


(7)

شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 7

دانلود مجموعه رئالیتی شو شب های مافیا زودیاک فصل ۲ قسمت ۷ هفتم

مسابقه معمایی شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 7 هفتم

لینک کمکی دانلود شب های مافیا زودیاک ۲ قسمت ۷ هفت

قسمت 7 هفت برنامه گیم شو شب های مافیا زودیاک فصل 2


(6)

شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 6

دانلود مجموعه رئالیتی شو شب های مافیا زودیاک فصل ۲ قسمت ۶ ششم

مسابقه معمایی شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 6 ششم

لینک کمکی دانلود شب های مافیا زودیاک ۲ قسمت ۶ شش

قسمت 6 شش برنامه گیم شو شب های مافیا زودیاک فصل 2


(5)

شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 5

دانلود مجموعه رئالیتی شو شب های مافیا زودیاک فصل ۲ قسمت ۵ پنجم

مسابقه معمایی شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 5 پنجم

لینک کمکی دانلود شب های مافیا زودیاک ۲ قسمت ۵ پنج

قسمت 5 پنج برنامه گیم شو شب های مافیا زودیاک فصل 2


(4)

شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 4

دانلود مجموعه رئالیتی شو شب های مافیا زودیاک فصل ۲ قسمت ۴ چهارم

مسابقه معمایی شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 4 چهارم

لینک کمکی دانلود شب های مافیا زودیاک ۲ قسمت ۴ چهار

قسمت 4 چهار برنامه گیم شو شب های مافیا زودیاک فصل 2


(3)

شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 3

دانلود مجموعه رئالیتی شو شب های مافیا زودیاک فصل ۲ قسمت ۳ سوم

مسابقه معمایی شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 3 سوم

لینک کمکی دانلود شب های مافیا زودیاک ۲ قسمت ۳ سه

قسمت 3 سه برنامه گیم شو شب های مافیا زودیاک فصل 2


(2)

شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 2

دانلود مجموعه رئالیتی شو شب های مافیا زودیاک فصل ۲ قسمت ۲ دوم

مسابقه معمایی شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 2 دوم

لینک کمکی دانلود شب های مافیا زودیاک ۲ قسمت ۲ دو

قسمت 2 دو برنامه گیم شو شب های مافیا زودیاک فصل 2


(1)

شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 1

دانلود مجموعه رئالیتی شو شب های مافیا زودیاک فصل ۲ قسمت ۱ یکم

مسابقه معمایی شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 1 سوم

لینک کمکی دانلود شب های مافیا زودیاک ۲ قسمت ۱ اول

قسمت 1 یک برنامه گیم شو شب های مافیا زودیاک فصل 2


شب های مافیا فصل اول مجری زودیاک محمد بحرانی Shab Haye Mafia Zodiac 2
(12)

شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 12

دانلود مجموعه رئالیتی شو شب های مافیا زودیاک قسمت ۱۲ دوازدهم

مسابقه معمایی شب های مافیا زودیاک قسمت 12 دوازدهم

لینک کمکی دانلود شب های مافیا زودیاک قسمت ۱۲ دوازده

قسمت 12 دوازده برنامه گیم شو شب های مافیا زودیاک


(11)

شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 11

دانلود مجموعه رئالیتی شو شب های مافیا زودیاک قسمت ۱۱ یازدهم

مسابقه معمایی شب های مافیا زودیاک قسمت 11 یازدهم

لینک کمکی دانلود شب های مافیا زودیاک قسمت ۱۱ یازده

قسمت 11 یازده برنامه گیم شو شب های مافیا زودیاک


(10)

شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 10

دانلود مجموعه رئالیتی شو شب های مافیا زودیاک قسمت ۱۰ دهم

مسابقه معمایی شب های مافیا زودیاک قسمت 10 دهم

لینک کمکی دانلود شب های مافیا زودیاک قسمت ۱۰ ده

قسمت 10 ده برنامه گیم شو شب های مافیا زودیاک


(9)

شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 9

دانلود مجموعه رئالیتی شو شب های مافیا زودیاک قسمت ۹ نهم

مسابقه معمایی شب های مافیا زودیاک قسمت 9 نهم

لینک کمکی دانلود شب های مافیا زودیاک قسمت ۹ نه

قسمت 9 نه برنامه گیم شو شب های مافیا زودیاک


(8)

شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 8

دانلود مجموعه رئالیتی شو شب های مافیا زودیاک قسمت ۸ هشتم

مسابقه معمایی شب های مافیا زودیاک قسمت 8 هشتم

لینک کمکی دانلود شب های مافیا زودیاک قسمت ۸ هشت

قسمت 8 هشت برنامه گیم شو شب های مافیا زودیاک


(7)

شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 7

دانلود مجموعه رئالیتی شو شب های مافیا زودیاک قسمت ۷ هفتم

مسابقه معمایی شب های مافیا زودیاک قسمت 7 هفتم

لینک کمکی دانلود شب های مافیا زودیاک قسمت ۷ هفت

قسمت 7 هفت برنامه گیم شو شب های مافیا زودیاک


(6)

شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 6

دانلود مجموعه رئالیتی شو شب های مافیا زودیاک قسمت ۶ ششم

مسابقه معمایی شب های مافیا زودیاک قسمت 6 ششم

لینک کمکی دانلود شب های مافیا زودیاک قسمت ۶ شش

قسمت 6 شش برنامه گیم شو شب های مافیا زودیاک


(5)

شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 5

دانلود مجموعه رئالیتی شو شب های مافیا زودیاک قسمت ۵ پنجم

مسابقه معمایی شب های مافیا زودیاک قسمت 5 پنجم

لینک کمکی دانلود شب های مافیا زودیاک قسمت ۵ پنج

قسمت 5 پنج برنامه گیم شو شب های مافیا زودیاک


(4)

شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 4

دانلود مجموعه رئالیتی شو شب های مافیا زودیاک قسمت ۴ چهارم

مسابقه معمایی شب های مافیا زودیاک قسمت 4 چهارم

لینک کمکی دانلود شب های مافیا زودیاک قسمت ۴ چهار

قسمت 4 چهار برنامه گیم شو شب های مافیا زودیاک


(3)

شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 3

دانلود مجموعه رئالیتی شو شب های مافیا زودیاک قسمت ۳ سوم

مسابقه معمایی شب های مافیا زودیاک قسمت 3 سوم

لینک کمکی دانلود شب های مافیا زودیاک قسمت ۳ سه

قسمت 3 سه برنامه گیم شو شب های مافیا زودیاک


(2)

شب های مافیا زودیاک 2 قسمت 2

دانلود مجموعه رئالیتی شو شب های مافیا زودیاک قسمت ۲ دوم

مسابقه معمایی شب های مافیا زودیاک قسمت 2 دوم

لینک کمکی دانلود شب های مافیا زودیاک قسمت ۲ دو

قسمت 2 دو برنامه گیم شو شب های مافیا زودیاک


(1)

شب های مافیا زودیاک 1 قسمت 1

دانلود مجموعه رئالیتی شو شب های مافیا زودیاک قسمت ۱ یکم

مسابقه معمایی شب های مافیا زودیاک قسمت 1 اول

لینک کمکی دانلود شب های مافیا زودیاک قسمت ۱ اول

قسمت 1 یک برنامه گیم شو شب های مافیا زودیاک


خلاصه داستان: شب های مافیا، گیم‌شوی جذابی است که در آن یک قاتل سریالی به نام زودیاک، شهروندان و مافیای سیسیل را هدف قرار می‌دهد. در این برنامه محمد بحرانی نقش گرداننده بازی را بر عهده دارد…

بازیکنان فصل 2:

علیرضا بیرانوند، فاطمه مسعودی فر، آصف آریا، مونا کرمی، جواد خیابانی، شیدا خلیق، شهرام قائدی، اشکان دلاوری و…

بازیکنان فصل 1:

امیرحسین هاشمی، کوروش تهامی، مینا وحید، هلیا امامی، شیدا خلیق، دیبا زاهدی، سام درخشانی، امیرعباس گلاب، بهرنگ علوی، شهرام قائدی، علی لهراسبی و حسین پورکریمی

گرداننده (مجری): محمد بحرانی

تهیه کننده و کارگردان: محمدرضا رضائیان

ژانر: رئالیتی شو، گیم شو، مسابقه، خانوادگی

سال تولید: 1402

تاریخ انتشار: 1402

مدت زمان هر قسمت (حدودا): 131 دقیقه

درباره سریال:

مجموعه شب های مافیا : زودیاک (Mafia Nights: Zodiac) برنامه ای در ژانر رئالیتی شو، خانوادگی و مسابقه به تهیه کنندگی و کارگردانی محمدرضا رضائیان در شبکه نمایش خانگی محصول سال 1402 است که گردانندگی آن را نیز محمد بحرانی برعهده دارد؛ گیم شو محبوب و پرطرفدار شب های مافیا با سناریو اصلی و کلاسیکش در شبکه نمایش خانگی منتشر شد و این بار یک قاتل سریالی به نام زودیاک در سیسیل به جان شهر و مافیا افتاده است؛ سری جدید یا فصل پنجم شب‌های مافیا با نام زودیاک تفاوتی با فصل‌های قبل دارد و خبر خوب اینکه این بار مخاطبان هم می‌توانند در هنگام پخش این گیم شو در این بازی شرکت کنند و مراحل بازی را پیش‌بینی کنند؛ سری جدید رئالیتی‌شو یا مسابقه شب های مافیا با اعمال تغییراتی تولید شده است و در شبکه نمایش خانگی به نمایش درمی‌آید؛ فصل پنجم شبهای مافیا با یک تیم جدید به مرحله تولید رسیده است؛ در این فصل تلاش شده که از چهره‌های فرهنگی، هنری و ورزشی محبوبی که آشنایی بیشتری با بازی مافیا دارند، دعوت شود تا بازی‌های حرفه‌ای تری انجام شود و مخاطبان برنامه با رضایت بیشتری این رئالیتی‌شو را دنبال کنند؛ قابل ذکر است که برای ضبط قسمت‌های جدید مسابقه شب‌های مافیا، دکور اختصاصی و امن طراحی شده است که به کیفیت بهتر بازی و رفع شائبه‌ها کمک می‌کند؛ روند مسابقه شب‌های مافیا هم به این شکل است که هر فصل شامل 4 بازی و 12 شرکت‌کننده، در قالب دو گروه مافیا و شهروند است که با هم به رقابت می‌پردازند؛ بد نیست بدانید، سری‌های قبلی شب‌های مافیا به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سعید ابوطالب پخش شد که با استقبال بسیار مخاطبان مواجه گردید؛ در فصل‌های مختلف این مسابقه مافیایی، محمدرضا علیمردانی و کامبیز دیرباز اجرای آن را به عهده داشتند و جمعی از بازیگران و ستاره‌های مشهور (فارغ از میزان آشنایی با مافیا و تمرین قبلی) در آن حضور داشتند؛ در قسمت‌های پایانی فصل چهارم شب‌های مافیا، شایعه تقلب و ناامن بودن مسابقه، توسط برخی بازیکنان شب‌های مافیا به گوش رسید و در بحث‌های بسیاری مطرح شد؛ حالا این تغییر در شیوه اجرا و استفاده از بازیکنان حرفه‌ای، می‌تواند به بازگشت محبوبیت و کسب اعتماد مخاطبان رئالیتی‌شوی شب‌های مافیای جدید کمک کند؛ مسابقه شب های مافیا: زودیاک از 15 مرداد 1402 به صورت هفتگی یکشنبه ها ساعت 8 صبح از رسانه دیجی فیلم منتشر میشود…

 

نکته مهم: در صورت خرید علاوه بر حمایت از صاحب اثر شما میتوانید به کیفیت های فوق العاده مانند: 4K و Ultra HD دست پیدا کنید.

 

Channel Tel
تاریخ: یکشنبه, 19 می 2024
56,395 views
برچسب ها: ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ها

دانلود رایگان ، قانونی و نیم بهای فیلم های سینمایی و سریال های شبکه نمایش خانگی